Systémy AtmosAir poskytují citelně čistší vzduch ve vnitřním  prostředí

Vzduchové ionty filtrují znečišťující látky ze vzduchu, který dýcháme. V přirozeně nedotčených prostředích, jako jsou vysoké vrcholky hor, jsou hladiny iontů obvykle mnohem vyšší než v oblastech s hustotou osídlení
a průmyslovosti, jako jsou městské oblasti.

Tyto ionty se samy vyčerpávají a čistí vzduch. Ve vnitřních prostředích se problém zvětšuje, protože zvýšení energetické účinnosti vede ke ztrátám přirozeného větrání - a to zvyšuje množství znečišťujících látek ve vzduchu, který dýcháme. Další faktory, které ovlivňují úroveň znečištění, jsou kontaminanty vyprodukované lidskými aktivitami a materiály, používané k stavbě našich domovů a budov - k tomu také toxiny z čisticích prostředků, pesticidů a dalších sloučenin, které používáme k udržování našich domovů
a budov. Přirozené hladiny iontů ve vnitřním prostředí proto prakticky neexistují; byly odstraněny z atmosféry znečišťujícími látkami, které jsme sami vytvořili. Technologie AtmosAir obnovuje vzduch v prostoru na stejnou úroveň, jako je v horských oblastech při zachování energeticky účinných výhod.

Technologie AtmosAir

Systém AtmosAir používá technologii Bipolární ionizace k obnovení úrovně iontů vzduchu zpět tam, kam je příroda původně zamýšlela.

Díky AtmosAir budete dýchat svěží, čerstvý vzduch, který se přirozeně vyskytuje ve vysokých  nadmořských výškách, jelikož systémy AtmosAir využívají nejvýkonnější a přirozeně se vyskytující čističe vzduchu. Když nainstalujete systém AtmosAir do své obchodní, průmyslové nebo obytné budovy, je to jako byste si vytvořili svůj vlastní vodopád, bouřku nebo příboj oceánu - přímo u vás doma nebo v kanceláři.

Technologie AtmosAir využívá sílu přírody 

Vzduchové ionty obsahují kyslík a atomy kyslíku mají několik vrstev elektronů. Elektrony jsou subatomární částice, které drží záporný elektrický náboj. Atomy kyslíku přitahují znečišťující látky, které mají opačný náboj. V blízkosti vodopádů, surfování v oceánu a v bouřkách tato reakce přirozeně čistí vzduch od znečišťujících látek. Bez systému čištění vzduchu se znečišťující látky zvyšují na toxické úrovně - a to ohrožuje zdraví a bezpečnost všech, kdo tento vzduch dýchají. 

 

Technologie AtmosAir využívá výboje studeného plazmatu bipolární ionizační trubice, které napodobují tento přirozený čisticí účinek
a nevyzařují teplo, světlo ani jiné nežádoucí vedlejší produkty. Důkladně testovaná a nezávisle ověřená technologie AtmosAir obnovuje vzduch, který dýcháte, a zanechává kvalitní prostředí jako zázemí pro všechny vaše aktivity.